Vi Skogen

Trädplantering

När du köper en plastgran här på Dinplastgran.se så planterar Vi-skogen ett träd i Afrika. Trädplantering hjälper människor ur fattigdom och bidrar till att behålla den biologiska mångfalden i naturen.

Trädplantering tar människor ur fattigdom

När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Trädplantering minskar trycket på naturskogarna

Avskogning är idag ett stort miljöproblem och mellan 1-2 procent av skogen försvinner varje år. Utöver att skogen försvinner försämras också skogens kvalitet avsevärt, där en rik skog med hög biologisk mångfald ersätts med skogsplantager som består av ett fåtal arter. Närmare 30 procent av jorden är beskogad och skogen innehåller 90 procent av den landbaserade biologiska mångfalden. Avskogningen bidrar i och med check casinobonuses.io detta betydligt till växthuseffekten. Mer än 20 procent av växthuseffekten beror på avskogning.

Vi-skogens arbete med agroforestry och trädplantering minskar trycket på naturskogarna i östra Afrika. Många naturskogar försvinner på grund av efterfrågan på ved och virke. Genom att plantera träd på sina gårdar får bönder tillgång till ved.

Agroforestry

Agro forestry är ett jordbrukssystem där fleråriga trädväxter integreras med grödor och djurskötsel inom ett markområde. Agroforestry har både ekologiska och ekonomiska fördelar. Agroforestry kan förse bondefamiljer med de så kallade fem F:en: Food (mat), Fuel (bränsle), Fodder (foder), Finance (finansiering) och Fertility (bördighet).